ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής

 Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου βρίσκεται το κρυφό Καταστατικό της Χρυσής Αυγής, με το οποίο αποδεικνύεται η στρατιωτική (και μυστική δομή) της στρατιωτικής της πτέρυγας, η αυστηρή ιεραρχική δομή της και η απόλυτη εξουσία των ανωτέρων προς τους κατωτέρους. Στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας βρίσκεται μόνον ο Αρχηγός (σύμφωνα με το χιτλερικό δόγμα του Führerprinzip) και δεύτεροι έρχονται όσοι ο ίδιος διορίζει. Φέρνουμε σήμερα στη δημοσιότητα για πρώτη φορά αυτό το πολύ σοβαρό ντοκουμέντο, το οποίο η ηγεσία της οργάνωσης επιχειρούσε επί χρόνια να κρύψει.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1982, 37 χρόνια μετά το τέλος του Μεγάλου Ιδεολογικού Πολέμου, που έληξε με την ήττα των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, μια ομάδα νέων ιδρύει την Εταιρεία Μελέτης και Προαγωγής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Δημιουργίας «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», ύστερα από δεκαετή περίοδο έντονου ιδεολογικού προβληματισμού, ιδεολογικοπολιτικών ζυμώσεων, μελέτης και φιλοσοφικού στοχασμού, αλλά και συστηματικής έρευνας των ιστορικών πηγών.

Το θεμελιώδες κοινό χαρακτηριστικό των μελών της ομάδος αυτής υπήρξε ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την Ιστορία εν σχέσει προς τον μέσο άνθρωπο του καιρού μας. Ετσι, ανέπτυξαν μια ισχυρή αμφισβήτηση των αρχών της κυρίαρχης ιδεολογίας, που δεσπόζει στην Ευρώπη του μεταπολέμου και σταδιακά μορφοποίησαν μια θεώρηση περί της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και εν γένει πολιτιστικής εξελίξεως των λαών της, ριζικά διάφορη από την κρατούσα.

Ερευνώντας με τόλμη τα γεγονότα κάτω από το προσωπείο που τους έχει φορέσει το κυρίαρχο σύστημα και αντλώντας παραδείγματα από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και την Ευρωπαϊκή ιστορία, η ομάδα έγειρε αντιρρήσεις έναντι αξιών, που έχουν επιβληθεί αξιωματικά στη συνείδηση και τη σκέψη του ανθρώπου των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ετσι αμφισβήτησε την αξία της δημοκρατίας, την αρχή της πλειοψηφίας, το ορθό νόημα της λαϊκής κυριαρχίας, το αληθινό περιεχόμενο της ελευθερίας, τον ιστορικό ρόλο του φιλελευθερισμού και του μαρξισμού, τον δήθεν εγκληματικό χαρακτήρα, που απέδωσαν στον εθνικοσοσιαλισμό. Και με αυτό τον τρόπο, έθεσε τις βάσεις για μια βαθύτερη και πλέον ενδελεχή μελέτη της σύγχρονης όσο και παλαιότερης Ευρωπαϊκής ιστορίας και παραδόσεως, υπό ένα πρίσμα ριζοσπαστικό όσο και πρωτόγνωρο.

Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» προχώρησε σε μια επαναστατική αναθεώρηση των αντιλήψεων για την ιστορική μας εξέλιξη, καθώς και στην αποκάλυψη του ρόλου του κυρίαρχου συστήματος, το οποίο συσκοτίζει και διαστρέφει καθοριστικά τις απόψεις για την πρόσφατη αλλά και παλαιότερη ιστορική και πολιτιστική ζωή των λαών της Ευρώπης, με σκοπό να διασφαλίσει τη συνέχιση της κυριαρχίας του.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ συνειδητοποίησε ότι είχε την εύνοια να γίνει κάτοχος μιας μυστικής, χαμένης όσο και απαγορευμένης γνώσης, που κουβαλά πίσω της μια μακρυά άφθαρτη κληρονομικότητα και που οι καταβολές της ανάγονται μέσω του ιστορικού γίγνεσθαι στις αρχέγονες πηγές του κοσμικού γίγνεσθαι. Γι’ αυτό έθεσε σαν υπέρτατο χρέος της να παραμείνει υπερασπιστής και θεματοφύλακας της Γνώσης αυτής και να την αποκαλύψει ξανά στον Κόσμο.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, πεπεισμένη ότι το δίκαιο και η αλήθεια στον μεγάλο ιδεολογικό πόλεμο ήταν με το μέρος εκείνων που τελικά ηττήθηκαν, προσπαθεί να αποκαλύψει την αληθινή διάσταση του εθνικοσοσιαλισμού κάτω από την συκοφαντία και το ρύπο με τον οποίο τον αμαύρωσαν οι νικητές αυτού του πολέμου. Και μέσω της καταρρίψεως των ψευδών που κάλυψαν μια ολόκληρη εποχή, ιχνηλατεί σ’ όλο το ιστορικό γίγνεσθαι την ανέλιξη του τρόπου ζωής, κληρονομιά του οποίου είναι ο Εθνικοσοσιαλισμός, και ψαύει τις ελληνικές του ρίζες.

Ετσι, με την έκδοση των 13 τευχών του περιοδικού της, όπως και αριθμό άλλων εκδόσεων που έγιναν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, αποκάλυψε για πρώτη φορά στον Ελληνικό Λαό τον αληθινό χαρακτήρα του Εθνικοσοσιαλιστικού τρόπου ζωής και τις Ελληνικές του καταβολές. Επί πλέον, απέδειξε την υπεροχή του συστήματος αξιών της Εθνικοσοσιαλιστικής Κοσμοθεωρίας έναντι της φιλελεύθερης-αστικής όσο και της μαρξιστικής αντίληψης, που άλλωστε ως στάσεις ζωής δεν αποτελούν παρά δύο σύγχρονες όψεις ενός και του αυτού νομίσματος και μάλιστα νομίσματος διόλου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού.

Ομως, περί τον Φεβρουάριο του 1984 η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ υποχρεώνεται για λόγους τακτικής να αναστείλει προσωρινά την δραστηριότητά της.

Ηδη, μετά από μια περίοδο επισταμένης προετοιμασίας και εσωτερικής ωρίμανσης, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ξεκινά τον δεύτερο και οριστικό κύκλο της δράσεώς της.

Το χρέος που έχει αναλάβει της υπαγορεύει και τη μοναδική προοπτική που επιτρέπεται να έχει η έκβαση του αγώνα της.

ΙΙ. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο ιδεολογικός προσανατολισμός καθώς και οι σκοποί της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εκτίθενται διεξοδικά στα δύο βασικά ιδεολογικά κείμενα της κινήσεως.

-Την Διακήρυξη Ιδεολογικών Αρχών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

-Την Πολιτική Διακήρυξη του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 1: Η εταιρεία Μελέτης & Προαγωγής της Ευρ. Πολιτιστικής Δημιουργίας ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διαιρείται σε δύο κλάδους:

1.1: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Κίνηση για την έρευνα και τις προοπτικές της Ευρ. Πολιτιστικής Δημιουργίας. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διερευνά την πολιτιστική ζωή της Ευρώπης υπό το πρίσμα της Κοσμοθεωρίας και της Βιοθεωρίας του Εθνικοσοσιαλισμού.

1.2: ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. Η πολιτική έκφραση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της ιδεολογικής διαφωτίσεως και της πολιτικής οργανώσεως της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού και είναι επιφορτισμένος με την διεξαγωγή του αντίστοιχου πολιτικού αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 2: Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ υποδιαιρούνται σε 6 διευθύνσεις ανά τρεις, αναλόγως των υφισταμένων δραστηριοτήτων. Αντιστοίχως εκάστη Διεύθυνση διαιρείται σε τμήματα.

2.1: Διεύθυνση Ιδεολογικών Μελετών και Διαφωτίσεως. (ΔΙΜΔ)

Τμήματα:

2.1.1: Φυλετικών Ερευνών. (ΤΦΕ)

2.1.2: Φιλοσοφίας. (ΤΦ)

2.1.3: Αισθητικής. (ΤΑ)

2.1.4: Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών. (ΤΠΚΟΜ)

2.1.5: Ιστορικών Μελετών. (ΤΙΜ)

2.1.6: Φυσικών Επιστημών. (ΤΦΥΕ)

2.1.7: Ιδεολογικής Διαφωτίσεως. (ΤΙΔ)

2.2: Διεύθυνση Επιμορφώσεως. (ΔΕΠ)

Τμήματα:

2.2.1: Πυρήνων Υποδοχής. (ΤΠΥ)

2.2.2: Εκπαιδεύσεως Μελών. (ΤΕΜ)

2.2.3: Επιμορφώσεως Στελεχών. (ΤΕΣ)

2.3: Διεύθυνση Εκδόσεων. (ΔΕΚ)

Τμήματα:

2.3.1: Συντάξεως Περιοδικού. (ΤΣΠ)

2.3.2: Συντάξεως Εφημερίδος. (ΤΣΕ)

2.3.3: Επιστασίας Βιβλιοπωλείου. (ΤΕΒ)

2.3.4: Εκδόσεων. (ΤΕ)

2.4: Διεύθυνση Πολιτικής Οργανώσεως. (ΔΠΟ)

Τμήματα:

2.4.1: Συνδικαλιστικής Οργανώσεως. (ΤΣΟ)

2.4.2: Περιφερειακής Οργανώσεως. (ΤΠΟ)

2.4.3: Οργανώσεως Πυρήνων Αμύνης. (ΤΟΠΑ)

2.4.4: Νεολαίας. (ΤΝ)

2.5: Διεύθυνση Πολιτικού Αγώνα. (ΔΠΑ)

Τμήματα:

2.5.1: Πολιτικής Προπαγάνδας. (ΤΠΠ)

2.5.2: Συντονισμού Πολιτικής Δράσεως. (ΤΣΠΔ)

2.5.3: Δημοσίων Σχέσεων. (ΤΔΣ)

2.5.4: Διεθνών Σχέσεων. (ΤΔΙΣ)

2.6: Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας. (ΔΔΜ)

Τμήματα:

2.6.1: Εσωτερικής Λειτουργίας. (ΤΕΛ)

2.6.2: Οικονομικής Διαχειρίσεως. (ΤΟΔ)

IV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 3:

Α. Ανώτατη Οργανωτική Βαθμίδα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ο Αρχηγός και η Κεντρική Διοίκηση. Η Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνει τα τρία ανώτατα όργαναν που πλαισιώνουν τον Αρχηγό:

-Το Κεντρικό Συμβούλιο.

-Το Πολιτικό Συμβούλιο.

-Το Συμβούλιο Διευθυντών.

Α1. ΑΡΧΗΓΟΣ Είναι ο Ανώτατος Ηγέτης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Προΐσταται του Κεντρικού Συμβουλίου, χωρίς να μετέχει σ’ αυτό.

Δεν δεσμεύεται κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων από τη γνώμη των μελών του Κ.Σ. την οποία αποδέχεται κατά βούλησιν.

Εχει την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων.

Το πρόσωπο του Αρχηγού είναι απολύτως απαραβίαστο.

Α2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

2.1: Είναι το ανώτατο διοικητικό και θεσμικό όργανο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Είναι 7μελές και εκπροσωπείται από τον Γραμματέα ο οποίος είναι μέλος του. Το Κ.Σ. αποφασίζει βάσει της αρχής της πλειοψηφίας. Ο Γραμματέας μεταφέρει τις αποφάσεις στα λοιπά όργανα.

2.2: Είναι μονοετούς θητείας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το αξίωμα του μέλους του Κ.Σ. ανακαλείται μόνο με απόφαση του Αρχηγού. Ο Γραμματέας του Κ.Σ. ανακαλείται μόνο από τον Αρχηγό ή με ομοφωνία όλων των λοιπών μελών του Κ.Σ.

Α3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

3.1: Είναι το ιεραρχικώς μέσο όργανο της Κεντρικής Διοίκησης. Είναι 5μελές και εκπροσωπείται από τον Γραμματέα, ο οποίος είναι μέλος του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας.

3.2: Το Π.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο επιτηρεί την ιεραρχική εξέλιξη όλων των στελεχών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ αναλόγως της κατ’ αξίαν προσφοράς τους σε όλες τις κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας, στις οποίες και δύναται ακωλύτως να επεμβαίνει, απονέμοντας και ανακαλώντας αξιώματα κατ’ αξιολόγηση εκάστου μέλους.

3.3: Το Π.Σ. είναι ο θεματοφύλακας της αξιοκρατικής δομής της κινήσεως και εξασφαλίζει την διαπερατότητα όλων των κατωτέρων από αυτό βαθμίδων, ώστε να διαφυλάττει την δυνατότητα ανελίξεως κάθε μέλους. Το Π.Σ. απονέμει και ανακαλεί αξιώματα επί τη βάσει της αρχής της πλειοψηφίας, στη διάρκεια συνεδρίας της ολομελείας του και κατόπιν εισηγήσεως μέλους της Κεντρικής Διοικήσεως.

Απόφαση του Π.Σ. ανακαλείται μόνο από τον Αρχηγό ή την ολομέλεια του Κ.Σ.

3.4: Το Π.Σ. είναι μονοετούς θητείας. Το αξίωμα του μέλους του Π.Σ. ανακαλείται μόνο με απόφαση του Αρχηγού ή του Κεντρικού Συμβουλίου.

3.5: Το Π.Σ. υποχρεούται να τεκμηριώνει τις αποφάσεις του Κ.Σ.

3.6: Το Π.Σ. λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο. Υπό την ιδιότητά του αυτή είναι αρμόδιο να αποπέμπει μέλη, αφού τα καλέσει πρώτα σε απολογία. Επίσης, είναι αρμόδιο να εγκρίνει την ένταξη νέων μελών.

Α4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.

4.1: Είναι το ιεραρχικώς κατώτερο όργανο της Κεντρικής Διοίκησης. Αποτελείται από τους 6 Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ-ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, εκπροσ/ται δε από τον Γραμματέα που είναι και μέλος του. Αποφασίζει βάσει της αρχής της πλειοψηφίας.

4.2: Το Σ.Δ. υλοποιεί τις αποφάσεις της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ εφαρμόζοντάς τες στις επί μέρους Διευθύνσεις της Κινήσεως. Αντιστρόφως, μεταφέρει τις προτάσεις των κατωτέρων βαθμίδων στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 4:

Β. Μέση Οργανωτική Βαθμίδα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι το Συμβούλιο Εποπτών.

Β1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ.

1. Το Σ.Ε. αποτελείται από τους 24 επόπτες επικεφαλής των τμημάτων των διευθύνσεων και εποπτεύεται από τον Γραμματέα του, ο οποίος είναι και μέλος του. Ο Γραμματέας τού Σ.Ε. είναι ισότιμος με τα μέλη του Συμβουλίου Διευθυντών.

1.2: Το Σ.Ε. επιτελεί την κυρίως εργασία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και είναι υπεύθυνο όλων των δραστηριοτήτων της.

Οι επόπτες είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των αξιωμάτων του τμήματός τους. Η κατανομή γίνεται κατά την κρίση τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος και υπόκειται στην εποπτεία και την κρίση μόνο του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 5:

Γ. Κατώτερη Οργανωτική Βαθμίδα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Είναι τα στελέχη της κινήσεως που ανήκουν στα λειτουργικά τμήματα και έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, ακολουθούν δε την κατωτέρω φθίνουσα ιεραρχία:

– ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

– ΣΤΕΛΕΧΗ

– ΜΕΛΗ

Γ1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Είναι οι άμεσοι συνεργάτες των εποπτών και μπορούν να είναι ταυτοχρόνως ΠΡΟΕΔΡΟΙ επιμελητηρίων ή λεσχών, κλαδικών ή επαγγελματικών οργανώσεων, οργανώσεων της Νεολαίας, νομαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων της κινήσεως.

Γ2. ΣΤΕΛΕΧΗ

Είναι η κυρίαρχη βαθμίδα όπου αναπτύσσεται όλη η δράση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Τα στελέχη αποτελούν τον κυρίαρχο δυναμικό φορέα που επωμίζεται το βάρος τόσο του ιδεολογικού αγώνα όσο και της πολιτικής δραστηριότητας της κινήσεως.

Τα στελέχη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι οι εκλεκτοί μαθητές της Εθνοσοσιαλιστικής Κοσμοθεωρίας.

Γ3. ΜΕΛΗ

Αποτελούν την κατώτατη ιεραρχική βαθμίδα της κινήσεως. Μπορούν να είναι ενεργά, επίτιμα (παλαιοί συναγωνιστές).

Γ4. Ειδικώς ο επόπτης Τμήματος Νεολαίας ονομάζεται Αρχηγός Νεολαίας και οι συντονιστές του, Υπαρχηγοί.

ΑΡΘΡΟ 6: Ο ρόλος των Γραμματέων των οργάνων της μέσης και κατώτερης οργανωτικής βαθμίδος είναι πολύ σημαντικός. Ο Γραμματέας εκλέγεται από το ίδιο το όργανο που πρόκειται να εκπροσωπήση κατά πλειοψηφία.

6.1: Οι γραμματείς είναι τα πρόσωπα που μεταφέρουν τις απόψεις και τις προτάσεις των οργάνων που εκπροσωπούν σε έτερα όργανα.

6.2: Οι γραμματείς δεν δεσμεύονται από τη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών των οργάνων που εκπροσωπούν στην λήψη των αποφάσεών τους, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των οργάνων τους. Υποχρεούνται μόνο να τεκμηριώνουν την τελική τους απόφαση στο όργανο, έχοντας και την ευθύνη της.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπάγεται στην Διεύθυνση Πολιτικής Οργανώσεως και αναπτύσσεται σε Νομαρχιακό Επίπεδο.

7.1: Την ευθύνη για την οργάνωση σε επίπεδο νομού έχει το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Σε επίπεδο επαρχίας το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε τοπικό επίπεδο η Τοπική Οργάνωση.

Η νομαρχιακή οργάνωση έχει την ευθύνη όλων των περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων του νομού.

7.2: Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι 18μελές σε πλήρη σύνθεση, με υποδιαίρεση και αρμοδιότητες αντίστοιχες προς αυτές της Κεντρικής Διοικήσεως αλλά εκτεινόμενες σε νομαρχιακό επίπεδο.

Τα περιφερειακά συμβούλια είναι 7μελή.

7.3: Ο Γραμματέας του Ν.Σ. έχει βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Ο Γραμματέας του Π.Σ. είναι στέλεχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, όπως και άπαντα τα μέλη του Ν.Σ.

Τα μέλη των Π.Σ. είναι στελέχη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, εκλέγονται από τις τοπικές οργανώσεις και διακαιούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες της Μεγάλης Συνόδου. Το ίδιο ισχύει και για τον Γραμματέα εκάστης Τ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 8: Το γεγονός ότι η λήψη των αποφάσεων των οργάνων της μέσης και κατώτερης οργανωτικής βαθμίδας βαρύνει τους Γραμματείς των, δεν μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστον την προσωπική ευθύνη ενός εκάστου στελέχους της κινήσεως στην βαθμίδα που εκπροσωπεί και στα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Την προσωπική ανάληψη των ευθυνών από τα στελέχη της κινήσεως στους τομείς των καθηκόντων τους εποπτεύει το πολιτικό συμβούλιο το οποίο και την αξιολογεί.

ΑΡΘΡΟ 9: Τα διάφορα όργανα της ιεραρχίας αποφασίζουν κατά ίδια συνεδρίαση τις τακτικές συνόδους τους. Ο Αρχηγός μπορεί να συγκαλεί οποιοδήποτε συμβούλιο, όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο, σε έκτακτη σύνοδο. Το Αυτό δικαίωμα με έγκριση του αρχηγού έχει και ο γραμματέας του Κ.Σ.

Ο γραμματέας εκάστου οργάνου δικαιούται να συγκαλεί το όργανο αυτό σε έκτακτη σύνοδο όποτε κρίνει αναγκαίο. Κάθε άλλο μέλος έχει αυτό το δικαίωμα, μόνο κατόπιν αιτήσεως στον Αρχηγό.

ΑΡΘΡΟ 10: Η χάραξη της γενικής ιδεολογικής και πολιτικής γραμμής της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» είναι κατ’ αποκλειστικότητα έργο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που αποτελεί το ανώτατο ιδεολογικό καθοδηγητικό όργανο της κινήσεως. Τα διάφορα όργανα και μέλη της κινήσεως υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να παράγουν την γραμμή αυτή απαρέγκλιτα και χωρίς συμβιβασμούς.

Ειδικότερα τα προς δημοσίευση κείμενα και εκδόσεις της κινήσεως τελούν υπό την απαραίτητη έγκριση του κεντρικού συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου από αυτό ετέρου οργάνου.

Η απόλυτη πειθαρχία των κατωτέρων βαθμίδων της κινήσεως στις αποφάσεις των ιεραρχικώς ανωτέρων βαθμίδων είναι αυτονόητη. Η πειθαρχία που διέπει την ιεραρχική δομή της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», είναι αδήριτη ανάγκη για την πραγματοποίηση των σκοπών της κινήσεως και αποτελεί συνειδητοποιημένη κατάσταση για κάθε μέλος.

ΑΡΘΡΟ 11: 1. Ανεξάρτητη από την οργανωτική ιεραρχία είναι η διοικητική ιεραρχία της κινήσεως, η οποία έχει σχέση με το βαθμό αφομοιώσεως της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδεολογίας από κάθε μέλος καθώς και με τους αγώνες του για τη διάδοση και επικράτησή της.

Η Διοικητική ιεραρχία είναι αντίστοιχη της επιμορφωτικής εκπαιδεύσεως, ιδεολογικής καταρτίσεως και πολιτικής ζυμώσεως κάθε μέλους. Τους βαθμούς της Διοικητικής ιεραρχίας απονέμει μόνο το Κεντρικό Συμβούλιο.

Βαθμίδες Διοικητικής ιεραρχίας κατά ανιούσα κλίμακα είναι: ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ / ΛΟΧΙΤΗΣ / ΠΥΡΗΝΑΡΧΗΣ / ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ / ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ / ΦΑΛΑΓΓΑΡΧΗΣ /.

2. Η Διοικητική ιεραρχία είναι και η ουσιαστική ιεραρχία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ επί της οποίας εδράζεται η όλη αγωνιστική της δράση.

3. Ανώτερη θέση στην οργανωτική ιεραρχία καταλαμβάνει στέλεχος έναντι άλλου στελέχους, μόνο όταν ανήκει στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα της Διοικητικής Ιεραρχίας εν σχέσει προς αυτήν που ανήκει το έτερο στέλεχος.

V. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12: 1. ΕΝΤΑΞΗ.

1.1.: Υποψήφια μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δύνανται να είναι μόνον ΑΡΙΟΙ κατά το ΑΙΜΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ την καταγωγή που υπηρέτησαν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ή τελούν νόμιμα εκτός στρατεύματος, μη έχοντες διαπράξει κατά κρίσιν ατομικό αδίκημα.

1.2: Στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εντάσσεται ως δόκιμο μέλος όποιος αποδέχεται τις κοσμοθεωρητικές, βιοθεωρητικές και πολιτικές αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού και είναι αποφασισμένος να αγωνιστή χωρίς συμβιβασμούς για την πραγμάτωσή τους.

1.3: Αποδέχεται την συμμετοχή του στην οργανική δομή όπως αυτή εκτίθεται στο παρόν καταστατικό.

1.4: Δεν είναι μέλος άλλου ιδεολογικού σχηματισμού, κινήσεως ή πολιτικού κόμματος.

1.5: Ενεργό μέλος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ θεωρείται εκείνος που του έχει απονεμηθεί ο τίτλος κατά το τυπικό της κινήσεως.

1.6: Η απονομή της ιδιότητος του μέλους γίνεται από τον Δ/ντή Επιμορφώσεως και είναι ανακλητή μόνο από το Πολιτικό Συμβούλιο.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1.: Κάθε μέλος υποχρεούται να ενταχθεί σε μια από τις Τοπικές Οργανώσεις της κινήσεως.

2.2: Κάθε μέλος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ζωντανός φορέας του τρόπου ζωής που προάγει ο Εθνικοσοσιαλισμός, κι αγωνίζεται ασυμβίβαστα σε όλους τους χώρους της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής του δραστηριότητος για την επικράτηση των αρχών του.

ΑΡΘΡΟ 13: 1. ΣΤΕΛΕΧΗ.

1.1: Το αξίωμα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» απονέμεται σύμφωνα με το τυπικό της κινήσεως. Καθήκον κάθε στελέχους είναι η ενεργός συμμετοχή του στα όργανα και τις δραστηριότητες της κινήσεως σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

Συνέρχεται τακτικά ανά έτος και μέλη της δικαιούνται να είναι όλα τα στελέχη της κινήσεως. Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί μόνο από τον Αρχηγό.

Σκοποί της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι οι κάτωθι:

1. Ο απολογισμός της δραστηριότητος της κινήσεως κατά το έτος που πέρασε. Ο απολογισμός γίνεται από το κεντρικό συμβούλιο και τον Αρχηγό.

2. Η εκλογή βάσει της κατωτέρω εκτιθέμενης διαδικασίας του νέου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

3. Εκτίμηση της γενικώτερης πολιτικής και πολιτιστικής καταστάσεως. Τον λόγο δύναται να λάβει κάθε σύνεδρος τηρουμένου καταλόγου ομιλητών με την κάτωθι σειρά προτεραιόττητος:

–μέλη Συμβουλίου Διοικήσεως

–γραμματείς Νομαρχιακών, Περιφερειακών, Τοπικών Συμβουλίων και Οργανώσεων

–στελέχη, λοιποί σύνεδροι.

4. Χάραξη της περαιτέρω αγωνιστικής πορείας της κινήσεως. Εισηγήσεις με την ίδια σειρά προτεραιότητος.

5. Τήρηση πρακτικών συνόδου.

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

Το Συμβούλιο Διοικήσεως αποτελείται από 43 μέλη, ήτοι τον Αρχηγό, τα 18 μέλη της Κεντρικής Διοικήσεως και τα 24 μέλη του Συμβουλίου Εποπτών. Είναι μονοετούς θητείας και εκλέγεται βάσει της κατωτέρω εκτιθέμενης διαδικασίας από την Μεγάλη Σύνοδο.

Εκτός εργασιών Μεγάλης Συνόδου, το Συμβούλιο Διοικήσεως συνέρχεται μόνο εκτάκτως με απόφαση του Αρχηγού. Υποψήφιο μέλος του Σ.Δ. δύναται να είναι κάθε σύνεδρος της Μεγάλης Συνόδου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

1. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ είναι πρόσωπο απολύτως απρόσβλητο και απαραβίαστο, και είναι ο ανώτατος ηγέτης της κινήσεως, στέκει δε υπεράνω εκλογικών διαδικασιών και δεν μετέχει στις σχετικές ψηφοφορίες.

2. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ κηρύσσει την λήξη της θητείας της Κεντρικής Διοικήσεως. Εν συνεχεία διορίζει 4 συνέδρους με αποκλειστικά προσωπική επιλογή, ως 4 από τα 7 μέλη του νέου ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Τα 4 αυτά μέλη αποτελούν και τη Γραμματεία της Μεγάλης Συνόδου.

3. Τίθενται υποψηφιότητες για την εκλογή κατά πλειοψηφία των υπολοίπων 38 μελών του νέου Συμβουλίου Διοικήσεως. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι σύνεδροι. Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Διοικήσεως και μόνον αυτά δικαιούνται διπλής ψήφου προαιρετικά. Οι υποψηφιότητες τίθενται με πρόταση δύο τουλάχιστον παρόντων στελεχών.

4. Τα εκλεγέντα 38 μέλη ζητούν την εμπιστοσύνη του Αρχηγού.

5. Τα εκλεγέντα 38 μέλη και τα 4 διορισθέντα από τον Αρχηγό εκλέγουν τα 14 μέλη που μαζί με τα ως άνω 4 θα αποτελέσουν την νέα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αυτοδικαίως τα εναπομείναντα 24 μέλη αποτελούν το νέο Συμβούλιο Εποπτών. Η εκλογή γίνεται κατά πλειοψηφίαν.

6. Η νέα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ συνέρχεται και εκλέγει κατά πλειοψηφία τα υπόλοιπα 3 μέλη που μαζί με τα 4 διορισθέντα υπό του Αρχηγού αποτελούν το νέο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

7. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ διορίζουν εκ των υπολοιπομένων 11 μελών το νέο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και το νέο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.

8. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνερχόμενο διορίζει έκαστο επόπτη των τμημάτων από το νέο Συμβούλιο Εποπτών που προέκυψε ως ανωτέρω.

9. Το Συμβούλιο Διευθυντών ορίζει εκ των συνέδρων που παρίστανται ανά 1 Συντονιστή ανά τμήμα.

10. Απαντα τα εκλεγέντα όργανα εκλέγουν τους Γραμματείς τους.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Η Εξουσία του Αρχηγού απορρέει αφ’ εαυτής, κυρούται δε και στηρίζεται υπό του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Αρχηγός ανακαλείται και αντικαθίσταται μόνο καθ’ ομόφωνη κρίση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εκπεφρασμένη σε ολομέλεια του ανωτάτου διοικητικού και θεσμικού αυτού οργάνου.

Ο νέος Αρχηγός εκλέγεται τότε από το ίδιο όργανο κατά πλειοψηφίαν.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

Αντίθετα με την Αστική-Δημοκρατική «Αρχή της Πλειοψηφίας», που υποκριτικά αναγορεύει την εφήμερη, ιδιοτελή και ανερμάτιστη θέληση του πλήθους (που ιερόσυλα αποκαλείται «λαός», αφού αντιπαρέρχεται με αδιαφορία το ιστορικό και πολιτιστικό του καθήκον και τη συλλογική ζωή της κοινότητας χάριν του ατομικού συμφέροντος) σε θεμέλιο πολιτειακής νομιμότητος και ύπατο ρυθμιστή της πολιτικής ζωής του έθνους, προς ώφελος μιας συγκεκριμένης οικονομικής και κοινωνικής τάξεως.

Αντίθετα με την μπολσεβίκικη αρχή της κυριαρχίας του κόματος-καθοδηγητή των μαζοποιημένων προλεταρίων και οικοδόμου του «σοσιαλισμού», που αξιωματικά αναγορεύει σε πηγή πολιτειακής νομιμότητος το συγκεχυμένο και ιδιοτελές «συμφέρον της παγκόσμιας καταπιεσμένης εργατικής τάξεως», (που, εξ ίσου αυθαίρετα με την Δημοκρατία, διεκδικεί ζηλότυπα το προνόμιο να είναι ο αποκλειστικός διερμηνευτής και εκφραστής του) η οποία νομοτελειακά «μέλλει» να εγκαθιδρύσει επί γης την οριζόντια ομοιόμορφη ουτοπία που λέγεται «αταξική κοινωνία».

Αντίθετα προς τις κάθε μορφής «επαναστατικές» δικτατορικές διακυβερνήσεις, που αναγορεύουν σε θεμέλιο του καθεστώτος, που εδραιώνουν την ματαιοδοξία, τον καιροσκοπισμό, την πολιτική αγυρτεία και συχνά την ευσυνείδητη εθνική μειοδοσία μιας ιθύνουσας ομάδας υπερφίαλων καταπιεστών (με επικεφαλής ένα σκοτεινό δικτάτορα, που κι αυτός αυθαίρετα, ομνύει στ’ όνομα του έθνους και του «λαού») αποκομμένων από τον παλμό και την ιστορική ζωή της λαϊκής κοινότητας, που μοναδική φροντίδα τους αποτελεί η επωφελής παραμονή στην εξουσία τόσο ακριβώς χρόνο, όσο επιθυμούν οι πάτρωνες που τους διορίζουν.

Αντίθετα με τις πάσης φύσεως υποκριτικές διακηρύξεις των εκμεταλλευτών των λαών περί «δικαιωμάτων του ανθρώπου» και «κοινωνικής δικαιοσύνης» που σαν συνθήματα κενά αποσκοπούν μόνο στη διαιώνιση της κυριαρχίας τους.

Εμείς, οι Ελληνες εθνικοσοσιαλιστές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εξάπτωντας την ευθύνη και το καθήκον μας πάνω από το κοινό μέτρο, παραμένουμε υπέροχα ΠΙΣΤΟΙ στην μόνη άφθαρτη κι ακατάλυτη από την παρακμή των καιρών Αρχή, την Αρχή του Αρχηγού.

Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός δεν είναι ο εκλεκτός της ολιγαρχίας του πλούτου ή του κόμματος, που κολακεύοντας τις ταπεινές κι ιδιοτελείς ορέξεις της μάζας ή έρποντας γλοιωδώς στα σκονισμένα σκαλοπάτια της κομματικής ιεραρχίας, βολεύτηκε στο θώκο της εξουσίας.

Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός είναι η ενσάρκωση της ίδιας της ιστορικής συνείδησης της Λαϊκής κοινότητας, ο αξιώτερος όλων των αγωνιστών της που με την ενορατική διαύγεια, το πνεύμα θυσίας και το αίσθημα ευθύνης που τον διέπουν αναλαμβάνει να την οδηγήσει στο πολιτιστικό της πεπρωμένο.

Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός είναι ο εκλεκτός ταγός που αναδεικνύεται και καταξιώνεται στην Πρωτοπορεία του αγώνα, ο παράκλητος, που ενσαρκώνει τη μυστική φωνή του Αίματος, ο διερμηνευτής των κρυφών ελπίδων, των βαθύτερων πόθων και των μυστικών ψιθύρων του απλού λαού, ο υπέροχος απλοποιητής της θεωρίας και ο εξαγνιστής της πράξεως. Είναι ο ηγέτης που στο πρόσωπό του συμβάλουν όλες οι λαϊκές αρετές, αλλά και η συνισταμένη ενιαία βούληση του έθνους. Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός είναι ο κατ’ εξοχήν Λαϊκός-Ηγέτης. Οχι μόνο γιατί με το παράδειγμα της δράσεώς του εμπνέει και καθοδηγεί τον λαό και τους συναγωνιστές του, αλλά κυρίως γιατί αυτοί αποτελούν τη μοναδική πηγή της δικής του εμπνεύσεως. Στην εκλεκτή προσωπικότητά του ανακλώνται οι προσωπικότητες όλων των συντρόφων του και η μεταξύ τους σχέση είναι ακατάλυτη.

Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός δεν ίσταται πάνω ή δίπλα στο λαό, δεν βρίσκεται μέσα στον λαό, είναι ο ίδιος ο Λαός, που έχει συνειδητοποιήσει το ιστορικό του πεπρωμένο, είναι η ιστορική του ταυτότητα.

Οπως οι χιλιάδες παραπόταμοι αντλώντας από τις πηγές, συγκλίνουν και συμβάλλουν στη δημιουργία της κοίτης του μεγάλου ποταμού, έτσι και οι επί μέρους λαϊκές δυνάμεις, αντλώντας την άφθαρτή του ζωτικότητα από τις πολιτιστικές τους καταβολές, συγκλίνουν και συμβάλλουν στο πρόσωπο του Αρχηγού.

Αν οι θρύλοι και οι λαϊκές παραδόσεις είναι οι ρίζες του δένδρου της πολιτιστικής δημιουργίας που χάνονται στο ιστορικό μας παρελθόν, αν ο κορμός του δένδρου είναι ο ίδιος ο λαός στην ιστορική του διαδρομή και κλάδοι του οι εθνικοί και λαϊκοί αγώνες, ο Αρχηγός είναι η Γονιμοποιός Αρχή, που μέσα από την Ανοιξη των Ανθών, δηλαδή των εκλεκτών αγωνιστών, γεννά τους καρπούς της νέας πολιτιστικής συγκομιδής.

Ο αρχηγός, με τις υπέρτερές του αρετές, συνενώνει σ’ ενιαία βούληση τις λαϊκές δυνάμεις και παίρνει πρώτος τον δρόμο του Αγώνα. Οι εκλεκτοί συμμαχητές και ο λαός αποτελούν πηγή εμπνεύσεως, λόγο και δικαίωση αυτού του αγώνα.

Η ΠΙΣΤΗ της λαϊκής Κοινότητας σ’ ένα υπέρτερο πεπρωμένο, πίστη που ενεργοποιεί τις λαϊκές δυνάμεις προς την πραγμάτωσή του, παραμένει λόγος θεωρητικός και όραμα φευγαλέο, αν δεν ενανθρωπιστή, δεν ενσαρκωθή σ’ ένα ιστορικό πρόσωπο με υπέρτερες αρετές που επωμίζεται την πρωτοπορεία του Αγώνα μέσα στη σύγχρονη ιστορική και κοινωνική προοπτική. Ο,τι λείπει από την μίζερη εποχή μας, την εποχή της βασιλείας του ιδιοτελούς ατόμου με την αρρωστημένη έξαρση της κριτικής αμφιβολίας, τον εγωισμό, τον σχετικισμό και την κερδοσκοπία, δεν είναι η επιστημονική γνώση ή ο ορθολογισμός, ούτε η «ειρήνη» ή η «δημοκρατία», ούτε η περίσσεια των υλικών αγαθών. Λείπει η ΠΙΣΤΗ στις υπέρτερες Αρετές, η ΤΙΜΗ, η σταθερή αναφορά στις Πολιτιστικές Αξίες, η ΠΙΣΤΗ σ’ ένα σκοπό που να νοηματοδοτεί και να δικαιώνει την ιστορική μας ύπαρξη. Γιατί, η εποχή μας είναι βαθειά άπιστη, το αίσθημα φυλακίστηκε στο δεσμωτήριο του πιο ανελέητου κριτικού ορθολογισμού.

Την επιστροφή αυτής της απωλεσθείσης πίστεως αναγγέλλουμε εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές κι αυτής της ΠΙΣΤΕΩΣ γινόμαστε ξανά οι νέοι κήρυκες και πρόμαχοι. Και ΠΙΣΤΗ στο υπέρτερό μας πεπρωμένο σημαίνει πρωτίστως ΠΙΣΤΗ σ’ εκείνον που το ενσαρκώνει στην νέα του έκφανση. ΠΙΣΤΗ στο υπέρτερό μας πεπρωμένο, σημαίνει ΠΙΣΤΗ στον ΑΡΧΗΓΟ.

Για μας τους Ελληνες εθνικοσοσιαλιστές δεν υπήρξε ποτέ κανένα δίλλημα, ο δημοκρατικός τρόπος διακυβερνήσεως, ο βασιζόμενος στην τυχάρπαστη πλειοψηφία των πολλών δεν είχε θέση στο κίνημά μας. Είχαμε όμως κι άλλους λόγους, πέρα από τα δεινά της δημοκρατίας για να υποστηρίζουμε άλλες μορφές διακυβερνήσεως. Πλάι στα σκωληκόβρωτα ερείπεια των δημοκρατικών κρατών βλέπαμε να φαντάζουν επιβλητικά τα οικοδομήματα των εθνών που είχαν την τύχη να οδηγούνται από μια ηγετική φυσιογνωμία. Η Γερμανία του Χίτλερ είναι φυσικά το λαμπρότερο απ’ αυτά αλλά όχι και το μοναδικό. Ετσι η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Πιστεύουμε στην Αρχή του Αρχηγού ως θεμέλιο πολιτειακής νομιμότητας. Γιατί σαν πηγή της δικής μας πολιτειακής νομιμότητας δεν θέλουμε αφηρημένες αρχές φιλοσοφικές ή επιστημονικές, ούτε έννοιες συγκεχυμένες και διαστρεβλωμένες, δεν θέλουμε ούτε τις αρχέγονες, ακατάλυτες Αξίες της πολιτιστικής μας ζωής που έχουν αποκρυσταλλωθή μέσα στην ιστορική δράση. Θέλουμε η πηγή της πολιτειακής μας νομιμότητος να είναι ζώσα, να έχει σάρκα και οστά, να είναι η ενανθρωπισμένη υπόσταση αυτών των ακαταλύτων Αξιών του Πολιτισμού μας, ο άγρυπνος φρουρός τους, ο διερμηνευτής της μυστικής φωνής του Αίματός μας, ο ενσαρκωτής των οραμάτων της Λαϊκής μας κοινότητας να είναι ένας από εμάς, ο πρώτος από εμάς, εκείνος που είμαστε εμείς, να είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ. Κάθε εξουσία που πηγάζει από αυτόν επιμερίζεται στις δικές μας σφαίρες υπευθυνότητας, διακλαδίζεται μέχρι τα ακρότατα αισθητήρια νεύρα της Λαϊκής Κοινότητας, που είναι οι πολίτες της εθνικοσοσιαλισ τικής Πολιτείας. Γι’ αυτό μόνο μέσα σ’ αυτή την Πολιτεία πραγματώνεται η αληθινή εξουσία του Λαού, που βιώνει ενεργά το ιστορικό του πεπρωμένο και εκφράζει την δημιουργική του βούληση.

Η Αρχή του Αρχηγού ως ανώτατη αρχή και η αυστηρή ιεραρχική δομή και οργάνωση, διέπει λοιπόν απαρέγκλιτα την εθνικοσοσιαλιστική μας κοινότητα, την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και θα καθορίσει αύριο το περίγραμμα της Νέας Ευρωπαϊκής εθνικοσοσιαλιστικής Πολιτείας.

———————————————–

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Αρετή είναι η ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου στη γειτονιά του αγαθού.

ΑΡΘΡΟ 2. Ηθος είναι ο κανόνας που διέπει τον αγώνα του ανθρώπου μέσα στον κόσμο για την κατάκτηση της αρετής.

ΑΡΘΡΟ 3. Τιμή είναι η ηθική αξία που επιβάλλει στον άνθρωπο να τηρεί απαράβατα τις αρχές που ορίζουν τη ζωή του. Τις αρχές αυτές δεν μπορεί να παραβεί αντί οιουδήποτε τιμήματος και αποδίδει σε αυτές υπέρτατο σεβασμό και απαρασάλευτη πίστη. Η Τιμή είναι η υπέρτατη ηθική αξία του εθνικοσοσιαλιστή.

ΑΡΘΡΟ 4. Το αίμα είναι ο υπέρτατος φορέας των βιολογικών αρετών της φυλής μας.

ΑΡΘΡΟ 5. Το δίπτυχο προς το οποίο ένας εθνικοσοσιαλιστής μένει απαρασάλευτα προσηλωμένος μέχρι θανάτου είναι το φυλετικό – ηθικό δίπολο: αίμα – τιμή.

ΑΡΘΡΟ 6. Είμαστε όντα του καθήκοντος και όχι ζώα δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 7. Ο αγώνας ορίζει τον τρόπο ζωής μας.

ΑΡΘΡΟ 8. Ο τρόπος ζωής μας ως εθνικο–σοσιαλιστών υπαγορεύεται μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια από την κοσμοθεωρία μας.

ΑΡΘΡΟ 9. Ο σεβασμός μας στην τάξη και την παράδοση της πίστεώς μας είναι ακατάλυτος.

ΑΡΘΡΟ 10. Η συντροφικότητα, η ομοψυχία, η ομόνοια, η σύμπνοια και η αλληλεγγυή προς τους συναγωνιστές μας οφείλει να φτάνει μέχρι την αυτοθυσία.

ΑΡΘΡΟ 11. Η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής προσωπικής φιλοδοξίας εις βάρος των αρχών και των στόχων της πίστεώς μας θεωρείται αδιανόητη.

ΑΡΘΡΟ 12. Είμαστε οι οραματιστές, οι απόστολοι και οι μαχητές ενός αρχέγονου τρόπου ζωής που γεννήθηκε στην χαραυγή του ιστορικού γίγνεσθαι σε αυτήν εδώ την Ελληνική Γη και κάθε αγωνιστική προσπάθειά μας πρέπει να συγκλίνει προς την κατάφαση αυτού του τρόπου ζωής όποιο κι αν είναι το τίμημα που θα κληθούμε να πληρώσουμε.

ΑΡΘΡΟ 13. Θα υπερασπίζομαι αιώνια με πάθος την κοσμοθεωρία μου και τον τρόπο ζωής μου.

Δεν θα προδώσω ποτέ τον αγώνα των συναγωνιστών μου. Κι αυτός θα είναι ο θρίαμβός μου.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14. Τα γραφεία λειτουργούν τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 6-9 μμ μόνο για τα μέλη της κινήσεως πλην της Τετάρτης που ορίζεται ως ημέρα υποδοχής φίλων και προβλέπεται ενημερωτική συζήτηση επί θεμάτων ιδεολογίας.

ΑΡΘΡΟ 15. Το Σάββατο είναι ημέρα διαλέξεως και ελεύθερης συζητήσεως. Η διάλεξη γίνεται από μέλος της κινήσεως ή φιλοξενούμενο και περιλαμβάνει παρουσίαση θέματος ελεύθερης επιλογής πάντοτε όμως σχετικού με την κοσμοθεωρία του Εθνικοσοσιαλισμού. Η διάλεξη αρχίζει στις 7.00 μμ από την ώρα αυτή και μέχρι το πέρας η είσοδος στα γραφεία απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 16. Τις ημέρες λειτουργίας ως και τις λοιπές ημέρες της εβδομάδος η προκαθορισμένη δραστηριότητα των διαφόρων τμημάτων της κινήσεως εξελίσσεται αδιατάρακτα.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17. Την ευθύνη για την εύρρυθμη λειτουργία των γραφείων σύμφωνα με την Εθνικοσοσιαλιστική Τάξη καθώς και την πιστή εφαρμογή του παρόντος εσωτερικού κώδικα έχουν τα εκάστοτε ορισμένα όργανα υπηρεσίας τα οποία είναι τρία για κάθε ημέρα λειτουργίας. Τα όργανα ονομάζονται επιμελητές και έχουν δυνατότητα εναλλαγής των καθηκόντων τους όχι πάντως εντός μιας και της αυτής ημέρας.

ΑΡΘΡΟ 18. Ο πρώτος επιμελητής είναι στέλεχος της κινήσεως επιφορτισμένο με τον συντονισμό των ιδεολογικών συζητήσεων και διαλόγων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία. Επίσης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των φίλων και των μελών που προσέρχονται πάνω σε ιδεολογικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 19. Ο δεύτερος επιμελητής είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα εσωτερικής ασφάλειας και ελέγχου των μελών της κινήσεως (τήρηση ημερολογίου, παρουσίες). Ο τρίτος επιμελητής είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση και κατανομή των εργασιών διευθετήσεως και ευπρεπισμού του χώρου των γραφείων. Προς τούτο δύναται να αναθέτει συναφείς εργασίες εις παρευρισκόμενα μέλη της κινήσεως κατά βούλησιν. Οι δεύτερος τρίτος επιμελητές είναι επίσης στελέχη της κινήσεως.

ΑΡΘΡΟ 20. Οι υπηρεσίες των ανωτέρω οργάνων καθορίζονται από το τμήμα εσωτερικής λειτουργίας της διευθύνσεως διοικητικής μέριμνας.

Δ. ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 21. Τα στελέχη της κινήσεως υποχρεούνται να έχουν δύο τουλάχιστον παρουσίες την εβδομάδα επί ποινή διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 22. Ο Εθνικοσοσιαλιστικός Χαιρετισμός κατά την είσοδο και την έξοδο από τα γραφεία είναι υποχρεωτικός. Ο χαιρετισμός αποδίδεται με σφρίγος και ζωηρότητα όπως αρμόζει στην Εθνικοσοσιαλιστική Τάξη και δεν επιτρέπεται να είναι νωθρός και χαλαρός. Τον χαιρετισμό ανταποδίδει υποχρεωτικά το υπεύθυνο όργανο υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 23. Υποχρεωτικός είναι επίσης ο χαιρετισμός προς τον ομιλητή μετά το πέρας της ομιλίας. Ο χαιρετισμός αυτός είναι αιώνια απόδοση τιμής προς τους απανταχού του χώρου και του χρόνου αγωνιστές του τρόπου ζωής που προάγει ο Εθνικοσοσιαλισμός.

ΑΡΘΡΟ 24. Επιβάλλεται εντός των γραφείων ο σεβασμός και η απότιση τιμής στους τύπους και τα σύμβολα του Εθνικοσοσιαλισμού.

ΑΡΘΡΟ 25. Απαγορεύονται οι άσχετες με το αντικείμενο της ιδεολογίας συζητήσεις. Αντιθέτως επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων κατά τις ιδεολογικές συζητήσεις με έκφραση γνώμης. Οι συζητητές εκφράζουν την άποψή τους με σαφήνεια και προ παντός λιτότητα λόγου. Το τελικό απόσταγμα της συζητήσεως συνοψίζει ο πρώτος επιμελητής.

ΑΡΘΡΟ 26. Οι σύνοδοι των οργάνων κινήσεως λαμβάνουν χώρα εντός των γραφείων σε προκαθωρισμένο χρόνο και εκτός των κοινών ωρών λειτουργίας των γραφείων.

Ε. ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΑΜΦΙΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27. Η αμφίεση και η εν γένει εμφάνιση των μελών εντός των γραφείων είναι λιτή, ευπρεπής, σοβαρή και πειθαρχημένη κατά τα Εθνικοσοσιαλιστικά Πρότυπα.

ΑΡΘΡΟ 28. Αμφίεση που φανερώνει αγωνιστικό ήθος επιβάλλεται. Σαν τέτοια προτείνεται η ακόλουθη: χακί ή φαιό πουκάμισο, μαύρο ή χακί παντελόνι, μαύρο ή χακί χιτώνιο, αρβύλες ή μπότες. Την αμφίεση συμπληρώνει γραβάτα και μικρό Εθνικοσοσιαλιστικό σύμβολο ελευθέρας επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 29. Απαγορεύεται εντός των γραφείων η ελευθεριάζουσα και αναρχούμενη εμφάνιση: απεριποίητα και μακριά μαλλιά και μούσια, ακατάστατη και έξαλη αμφίεση, κάπνισμα. Διότι αποτελεί δείγμα του ανεύθυνου και ασύδοτου τρόπου ζωής που δεσπόζει σήμερα στην κοινωνία μας και τον οποίο το Εθνικοσοσιαλιστικό ήθος πολεμά αμείλικτα.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 30. Ο χώρος των γραφείων είναι ιερός διότι εντός αυτού συντηρείται άσβεστη η φλόγα της Εθνικοσοσιαλιστικής Πίστεως που θερμαίνει τις καρδιές όλων μας. Συνεπώς η συμπεριφορά των μελών οφείλει να είναι ανάλογη της ιερότητας του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 31. Η συντροφικότητα, η ομόνοια και η ομοψυχία είναι οι απαραίτητες αρετές για την ευόδωση του αγώνα μας και πρέπει να χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά κάθε μέλους.

ΑΡΘΡΟ 32. Η συκοφαντία, η διαβολή, η μομφή και τα σχόλια εις βάρος συναγωνιστού ιδία εν απουσία του ή η οιασδήποτε μορφής αντεγκλήσεις και διαξιφισμοί είναι πράξεις που κιληδώνουν αμετάκλητα την τιμή ενός Εθνικοσοσιαλιστή και συνιστούν βαρύτατο αδίκημα που απάδει απολύτως την Εθνικοσοσιαλιστική Ηθική και τιμωρείται με την οριστική αποπομπή του μέλους από την κίνηση.

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 33. Η συνδρομή των μελών είναι υποχρεωτική έστω και αν είναι συμβολική. Το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς καθορίζει ελεύθερα το κάθε μέλος ανάλογα με τις δυνατότητές του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34. Ολες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των γραφείων είναι σύμφωνες με τις ιδεολογικές αρχές και τον παρόντα εσωτερικό κώδικα της κινήσεως είναι γνωστές σε κάθε μέλος και θεωρούνται απαράβατες.

ΑΡΘΡΟ 35. Κάθε εργασία που λαμβάνει χώρα στο χώρο των γραφείων οιασδήποτε φύσεως και αν είναι αυτή, είναι δημιουργία.

ΠΗΓΗ 


ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ :  https://www.aitherikigrafi.gr

 

ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ : https://www.aitherikigrafi.gr/epikliseis

 

ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ : https://kosmotheasi.com

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝ: 6947174375

email: olymposkritis@gmail.com