ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

7 ΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΕΦΤΑ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΕΦΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΑΚΟΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 7 ΕΦΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.ΑΠΟ ΤΑ 27 ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑ 7 ΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΩΝ ΕΝΝΕΑΔΩΝ ΤΩΝ 27 ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
 

                                                                    https://www.aitherikigrafi.gr/ellania-fonienta