ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΑΛΜΟΥΔ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ1. Από το βιβλίο Ζοχάρ 11,64 β: Οι Έλληνες μοιάζουν με αγελάδες και γαϊδούρια.
2. Ο Δαυίδ παρομοιάζει τους Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη. Οι ψαλμοί του Δαυίδ είναι ψαλμοί του Ορφέως, διότι στην εβραϊκή γλώσσα ψαλμοί του Δαυίδ δεν υπάρχουν, θα ήθελα να μας φέρουν οι εβραίοι το πρωτότυπο κείμενο να το δούμε και εμείς.
3. Από το Σαμχρεντίν 974 β: Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος είναι ακριβώς όπως του κτήνους.
4. Από το Ιόρι 3 32-37, 1: Αντικαθιστάται τους νεκρούς Έλληνες, όπως αντικαθιστάται τους νεκρούς γάιδαρους ή αγελάδες που ψόφησαν.
5. Από το Χαφ Ζαράχ 78: Οι Ελληνικές εκκλησίες του Δήμου είναι τόπου ειδωλολατρίας.
6. Τα ευαγγέλια, ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία, Σαβά 196 α΄
7. Από το Χαφ Ζαχάρ α΄: Οι εορτές των Ελλήνων ονομάσθηκαν ημέρες συμφοράς.
8. Στο Κεταβόυκ 3β: Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτή αξία με του κτήνους.
9. Στο Άποχαντ Ζαράχ 16 β: Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
10. Στο Ζεπέρ οχ Ίντερ 177 β: Εάν ο εβραίος φονεύσει Έλληνα δεν διαπράττει έγκλημα.
11. Κεμπούκ 6 β σελ.78: Οι εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι, οι Έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
12. Από το Λαχ Ζαράχ 22 α: Οι Έλληνες είναι ύποπτοι συνουσίας με τα ζώα.
13, Στο Κιβουσίμ 68 α: Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαϊδάρων.
14. Στο Μισράχ 225: Οι Έλληνες επλάθησαν για να υπηρετούν τους εβραίους πάντοτε.
15. Σαγκερτίν 92, 1: Οι Έλληνες είναι φυλή, αγέλη κτήνων, προερχόμενη εκ του Σατανά και μόνον το όνομα του χοίρου δικαιούνται να φέρουν.